EST   RUS   ENG 


 


KVALITEEDISÜSTEEM 


OÜ Geoplus -s toimiv kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedistandardi ISO 9001:2000 nõuetele. 


Selle kinnituseks andis 2008 aasta 17 sept. AS METROSERT kvaliteedisertifikaadi .



Kvaliteedisertifikaat on tõenduseks, et Geoplus tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne ning kvaliteedisüsteem võimaldab rakendada ettevõttesisesed protsessid klientide paremaks tundmaõppimiseks ja ootuste rahuldamiseks. 


OÜ Geoplus sertifitseeritud kvaliteedisüsteemi kasutussfäär on: Geodeetilised mõõdistustööd.