EST   RUS   ENG 


 


KVALITEEDISÜSTEEM 


OÜ Geoplus -s toimiv kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedistandardi ISO 9001:2000 nõuetele. 


Selle kinnituseks andis 2008 aasta 17 sept. AS METROSERT kvaliteedisertifikaadi .Kvaliteedisertifikaat on tõenduseks, et Geoplus tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne ning kvaliteedisüsteem võimaldab rakendada ettevõttesisesed protsessid klientide paremaks tundmaõppimiseks ja ootuste rahuldamiseks. 


OÜ Geoplus sertifitseeritud kvaliteedisüsteemi kasutussfäär on: Geodeetilised mõõdistustööd.