EST   RUS   ENG 


 


GEODEETILISED TÖÖD


  • geodeetilised alusplaanid - geodeetilised alusplaanid erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks.


  • teostusmõõdistamine - elektri-, side-, gaasi-, kanalisatsiooni- ja veetrasside, tänavavalgustuse, teede, tänavate ja muude objektide teostusjoonised, objektide ehituseelne mahamärkimine.


  • ehitusgeodeesia - ehitiste telgede märkimine, kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine, erinevad kontrollmõõdistamised, vertikaalsuse kontroll, mahtude arvutus, muud märkimistööd.


  • hoonete mõõdistamine - olemasolevate hoonete detailne mõõtmine, korruste plaanid, lõiked ja vaated.


  • geodeesiaalane konsultatsioon ja asjaajamineGAASITRASSIDE PROJEKTERRIMINE